Sierpień 9, 2020

AUDI AG osiągnęło cele finansowe i wyznacza dalszy kurs na osiągnięcie długoterminowej konkurencyjności

Audi przez trudny rok budżetowy 2019 przeszło stabilnym kursem. Koncern systematycznie zmniejszał zapasy WLTP i w wysoce konkurencyjnym otoczeniu osiągnął nieco wyższy poziom dostaw samochodów marki Audi niż w roku poprzednim. Przychody w wysokości 55,7 mld euro odzwierciedlają wysoki popyt przede wszystkim na SUV-y i modele klasy wyższej. Zysk operacyjny wyniósł 4,5 mld euro, a operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży osiągnął poziom 8,1 procent.

Prezes zarządu AUDI AG Bram Schot mówi: „Wyjątkowa sytuacja związana z koronawirusem sprawiła, że teraz koncentrujemy się przede wszystkim na bezpieczeństwie naszych pracowników, kontrahentów i gości oraz na podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych w niepewnym środowisku” Pomimo wielu trudności, Audi osiągnęło swe cele finansowe na rok 2019 Zysk operacyjny wyniósł 4,5 mld euro, a operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży rzędu 8,1 procent mieści się w zakładanym na rok 2019 zakresie Przepływy pieniężne netto w wysokości 3,2 mld euro – nieco powyżej przewidywań Prezes zarządu AUDI AG Bram Schot dodaje: „Własnymi siłami wróciliśmy na stabilny kurs wzrostowy i przeciwstawiliśmy się konkurencji” Większy nacisk na jakość zysków Plan Transformacji Audi (Audi Transformationplan – ATP) przynosi efekty: zgromadzono już 4,4 mld euro z 15 mld planowanych do roku 2022 Członek zarządu AUDI AG ds. finansów dr Arno Antlitz podkreśla: „By osiągnąć nasze ambitne cele dotyczące zwrotu z inwestycji, konsekwentnie wykorzystujemy potencjał wydajności, zaostrzamy naszą dyscyplinę kosztową i poprzez ukierunkowane inwestycje stwarzamy możliwości przyszłego wzrostu”  „Obecnie skupiamy się na zdrowiu naszych pracowników i ich rodzin na całym świecie. Naszym zadaniem jest ochrona płynności i stabilności firmy oraz stabilizacja podstawowych procesów ” – dodaje dr Antlitz     Plan Transformacji Audi (Audi Transformationplan – ATP) w roku budżetowym 2019 przyniósł 2,5 mld euro. Znacząco wzmocniona dyscyplina wydatków i inwestycji znajduje odzwierciedlenie w wyższym poziomie zwrotu z inwestycji (12,7 procent). W tym roku, prezentując kolejne elektryczne i zelektryfikowane modele, Audi kontynuuje inicjatywę elektryfikacji. Cztery pierścienie intensyfikują synergię z Grupą Volkswagen, teraz także w zakresie rozwoju oprogramowania. Wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa i niejasnych skutków pandemii dla gospodarki, producent widzi poważne wyzwania w roku 2020 i koncentruje się na zdrowiu pracowników na całym świecie oraz na płynności i stabilności firmy.   W obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w celu zminimalizowania ryzyka infekcji wśród pracowników, kontrahentów i gości, Audi Group nie organizuje w tym roku corocznej konferencji prasowej omawiającej wyniki finansowe. „Znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji, w której nie ma sprawdzonych rozwiązań ani prostych przepisów. Koncentrujemy się na ochronie bezpieczeństwa naszych pracowników, kontrahentów i gości oraz na podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych w niestabilnym otoczeniu ”- powiedział Bram Schot, prezes zarządu AUDI AG. W związku z tym, do końca tego tygodnia i w kontrolowany sposób, koncern zamyka fabryki w Ingolstadt, Neckarsulm, w Belgii, Meksyku i na Węgrzech.   W odniesieniu do roku budżetowego 2019, prezes zarządu AUDI AG Bram Schot mówi: „Możemy być zadowoleni. W bardzo trudnym otoczeniu skupiliśmy się na naszych mocnych stronach i ustabilizowaliśmy naszą działalność. Operacyjny wskaźnik  stopy zwrotu ze sprzedaży w każdym kwartale 2019 r. wynosił ponad 7 procent i mieścił się w naszym prognozowanych, całorocznych założeniach.” Firma sukcesywnie zmniejszała też ubiegłoroczne jeszcze zapasy WLTP i z sukcesem rozpoczęła kolejny etap inicjatywy produktowej na wszystkich rynkach.   Dostawysamochodów marki Audi nabrały dużego rozmachu, szczególnie w czwartym kwartale 2019. Na kurczącym się rynku, cztery pierścienie zakończyły rok wzrostem dostaw o 1,8 procent, do poziomu 1 845 573 pojazdów (2018: 1 812 485). Największym wśród klientów powodzeniem cieszyły się modele klasy wyższej oraz SUV-y, takie jak w pełni elektryczne Audi e-tron i nowe Audi Q8.   W tym kontekście, przychody Grupy Audi skorygowane o skutki dekonsolidacji importerów wielomarkowych w 2018 r., były powyżej poziomu z poprzedniego roku i wyniosły 55 mld 680 mln euro (2018: 53 mld 617 mln euro*). Dzięki mocnej ofercie produktowej, sama marka Audi zwiększyła swoje przychody do 39 mld 467 mln euro (2018: 37 mld 259 mln euro).   Zysk operacyjnywyniósł 4 mld 509 mln euro (2018: 3 mld 529 mln euro), przy czym kwota z ubiegłego roku została pomniejszona o 1 mld 176 mln euro z uwagi na wprowadzenie specjalnych pozycji związanych z tzw. aferą dieslową. Operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży wyniósł 8,1 procent (2018: 6,6 procent *). Wpływ na to miała udoskonalona gama modeli Audi, zwiększony zysk operacyjny marki Lamborghini oraz pomyślne wdrożenie ATP na łączną kwotę 2,5 mld euro. Oczekuje się, że program poprawy zysków, który został wdrożony w 2018 r., do roku 2022 uwolni w sumie 15 mld euro na przyszłe inwestycje. Od momentu wdrożenia programu, ATP wygenerował już 4,4 mld euro i zidentyfikowano kolejne cele dla 80 procent środków. ATP wnosi zatem decydujący wkład w poprawę jakości zysków.   Wynik finansowywyniósł 713 mln euro (2018: 831 mln euro). Na wynik roku poprzedniego wpłynął jednorazowy efekt sprzedaży udziałów kapitałowych w kontekście działalności Koncernu w Chinach. Zysk przed opodatkowaniem w wysokości 5 mld 223 mln euro, wzrósł w porównaniu z rokiem 2018 o 19,8 procent (2018: 4 mld 361 mln).   Z przepływami pieniężnymi netto w wysokości 3 mld 160 mln euro (2018: 2 mld 080 mln euro*) – nieco powyżej prognozowanego zakresu podanego w raporcie rocznym za 2018 r., Grupa Audi po raz kolejny potwierdza swoją wysoką zdolność do samofinansowania.   Na dorocznym Walnym Zgromadzeniu w roku 2019, zarząd kompleksowo przedstawił nowy kierunek strategiczny Audi. Sercem strategii „Konsekwentnie Audi” jest przyspieszona elektryfikacja modeli i systematyczne ograniczanie emisji CO2. Audi, do roku 2025 planuje umieścić w swej ofercie około 30 modeli elektrycznych. Odsetek tzw. „pojazdów napędzanych nową energią” w produkcji ma wzrosnąć z 3,5 procent obecnie, do około 40 procent w 2025 r. Audi, wyłącznie na elektryfikację swojego portfolio modelowego, planuje z góry wydatki w wysokości około 12 miliardów euro do 2024 r., nie idąc jednocześnie na kompromisy w zakresie swoich celów dotyczących zysków. Audi potwierdza swój cel, jakim jest wysoki wskaźnik rentowności ze sprzedaży mieszczący się w zakresie od 9 do 11 procent oraz wskaźnik zwrotu z inwestycji w wysokości ponad 21 procent. Firma planuje osiągnąć oba cele dotyczące zwrotu, w średnim okresie czasu. Audi poprawiło już zwrot z inwestycji: efektywność kapitałowa w roku 2019 wzrosła do 12,7 procent (2018: 10,4 procent*).   Aby osiągnąć efektywne i konkurencyjne struktury kosztów, Grupa Volkswagen sukcesywnie łączy wszystkie działania związane z tworzeniem oprogramowania związanego z pojazdami w nowo utworzoną jednostkę Car.Software Organisation. Oznacza to, że wypróbowany i przetestowany system modułowy i platformowy zostanie teraz przeniesiony do świata cyfrowego. W przyszłości Audi skorzysta na zdecydowanych, konkurencyjnych synergiach Grupy i zoptymalizowanych kosztach tworzenia oprogramowania. Ponadto Audi przewiduje korzyści płynące z efektu skali, wynikające z planowanej współpracy w zakresie autonomicznej jazdy między Grupą Volkswagen a Ford Motor Company. W świetle tego i dodatkowych przyrostów wydajności, Grupa Audi podnosi strategiczne docelowe korytarze dla wskaźników wydatków na badania i rozwój oraz nakładów inwestycyjnych do odpowiednio 5,0 i 6,0 procent (wcześniej odpowiednio 6,5 do 7,0 procent i 5,5 do 6,0 procent).   „Jesteśmy jedynym na arenie konkurencyjnej producentem segmentu premium, który dzięki współpracy w ramach Grupy może wykorzystać efekt synergii z korzyścią dla swoich klientów” – powiedział dr Arno Antlitz, od 1 marca 2020 r. członek zarządu AUDI AG ds. finansów, biznesu w Chinach i spraw prawnych. „Aby osiągnąć nasze ambitne cele, musimy konsekwentnie wykorzystywać potencjał wydajności, dalej zwiększać naszą dyscyplinę kosztową i inwestycyjną oraz tworzyć pole do przyszłego wzrostu poprzez dalsze inwestycje w elektryfikację i cyfryzację naszej floty pojazdów.” W perspektywie średnio- i długoterminowej, porozumienie „Audi.Future” będzie miało również pozytywny wpływ na konkurencyjność firmy. Oprócz zabezpieczenia miejsc pracy w niemieckich zakładach do 2029 r., porozumienie ma przynieść w okresie jego obowiązywania oszczędności w wysokości około 6 mld euro.   W roku 2020 Audi ponownie zaprezentuje około 20 modeli i będzie systematycznie kontynuować kurs elektryfikacji. Do końca roku marka Audi wprowadzi na rynek pięć modeli całkowicie elektrycznych i zwiększy ofertę PHEV do 12 modeli. Wariant PHEV będzie wówczas dostępny w ponad połowie serii modelowych. Grupa Audi przygotowuje się zatem do intensywnej konkurencji i coraz surowszych przepisów dotyczących emisji CO2.   Globalna sytuacja gospodarcza zmieniła się bardzo znacząco w kontekście rozprzestrzeniania się koronawirusa, który ma również ogromny wpływ na łańcuchy dostaw Audi, produkcję pojazdów i ich marketing. Dr Arno Antlitz podkreśla w tym kontekście: „Wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa na gospodarkę i na naszą działalność jest nieprzewidywalny. To sprawia, że wiarygodna prognoza na 2020 rok jest obecnie prawie niemożliwa. Koncentrujemy się na bezpieczeństwie naszych pracowników i ich rodzin. Audi zrobi wszystko, by zminimalizować wpływ tej sytuacji na ludzi we wszystkich fabrykach Audi na całym świecie. Będziemy nadal podejmować wszelkie niezbędne środki, aby to osiągnąć. Ponadto naszym zadaniem jest ochrona płynności, a tym samym stabilności naszej firmy i, pomimo wszystkich ograniczeń, stabilizacja naszych podstawowych procesów we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.”     Wybrane dane finansowe Grupy Audi     2019 2018 Samochody marki Audi dostarczone do klientów 1 845 573 1 812 485 Przychody Grupy Audi w milionach euro 55 680 53 617* Zysk operacyjnyGrupy Audi przed odliczeniem strat nadzwyczajnych w milionach euro 4509 4705 Operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży Grupy Audi przed odliczeniem strat nadzwyczajnych w procentach 8,1 7,9   Zysk operacyjny ze sprzedaży Grupy Audi w milionach euro 4509 3529 Operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży Grupy Audi w procentach 8,1 6,6*   Przepływy pieniężne netto Grupy Audi w milionach euro 3160 2080* Płynność finansowa netto Grupy Audi w milionach euro 21 754 20 442   Stopa zwrotu z inwestycji (ROI) Grupy Audi w procentach 12,7 10,4*   Do pobrania: Oświadczenia AUDI AG dotyczące wyników rocznych 2019 i prognoza na rok 2020 Raport finansowy AUDI AG wraz ze streszczeniem: www.audi.com/annual-report * Dane za rok 2018 z wyłączeniem wielomarkowych firm handlowych. Więcej informacji na temat dekonsolidacji spółek handlowych zajmujących się sprzedażą wielu marek znajduje się na stronach 8 ff Raportu Finansowego.