Czerwiec 2, 2020

Audi publikuje raport dotyczący typologii użytkowników i emocjonalnego krajobrazu jazdy autonomicznej

Od podejrzliwego kierowcy, do zaawansowanego technicznie pasażera: Audi, na podstawie przeprowadzonego w Internecie reprezentatywnego badania pt. „The Pulse of Autonomous Driving – puls autonomicznej jazdy”, stworzyło typologię użytkownika samochodów autonomicznych.

Inicjatywa „&Audi” przeprowadziła wywiady z grupą 21 tysięcy osób dotyczące ich spojrzenia na jazdę autonomiczną Pięć typów użytkowników pokazuje, w jaki sposób stosunek do samochodów autonomicznych powiązany jest ze stylem życia Euforia wśród mieszkańców Chin, ludzi młodych i osób o wysokich dochodach – duża przestrzeń do zagospodarowania, jeśli chodzi o przekazanie wiedzy na ten temat     W kontekście inicjatywy "&Audi", firma zajmująca się mobilnością Audi we współpracy z instytutem badań rynkowych Ipsos, przeprowadziła wywiady z grupą 21 tysięcy osób w dziewięciu krajach na trzech kontynentach. Wyniki badania wskazują, że autonomicznie jeżdżących samochodów najbardziej wyczekują ludzie młodzi, dobrze wykształceni i dobrze zarabiający, "trendsetterzy" i "technicznie zaawansowani". Wśród "kierowców podejrzliwych", którzy zazwyczaj są starsi i mają niższy poziom dochodów i wykształcenia, dominuje na tym polu sceptycyzm. „Niezbyt ufający co do kwestii bezpieczeństwa" korzystaliby z autonomicznej jazdy tylko wtedy, gdy inni zdobędą odpowiednie tu doświadczenie. Największą grupę użytkowników stanowią "współ-kierowcy o otwartych umysłach", którzy są zasadniczo otwarci na autonomiczną jazdę, o ile w dowolnym momencie będą mogli przejąć kontrolę nad pojazdem.    "To badanie jest czymś więcej niż tylko mile widzianym dodatkiem do naszej wiedzy na temat zjawiska autonomicznej jazdy" – mówi dr Luciano Floridi, profesor filozofii i etyki informacji oraz dyrektor Digital Ethics Lab na Uniwersytecie w Oksfordzie, członek sieci naukowej inicjatywy „&Audi”. „Jest to niezbędny krok na drodze podejmowania wszelkich decyzji politycznych i prawnych, a także różnych strategii w zakresie badań i rozwoju oraz strategii biznesowych, które mają być proaktywne i świadome w dostarczaniu lepszego świata.” Audi prowadzi badania w zakresie społecznej akceptacji autonomicznej jazdy samochodem już od roku 2015.   W ramach ostatniego badania sprawdzano, w jaki sposób racjonalne argumenty, emocje, wartości i style życia kształtują postawy wobec autonomicznej jazdy. Rezultatem jest triada składająca się z krajobrazu emocjonalnego, wskaźnika gotowości człowieka i typologii użytkownika.   Duża ciekawość, ale również obawy związane z samochodami autonomicznymi   Emocjonalny krajobrazautonomicznej jazdy tworzy zróżnicowany obraz. Z jednej strony, na arenie międzynarodowej istnieje duże zainteresowanie (82 procent) i ciekawość (62 procent) co do jazdy autonomicznej. W tym nowym rozwiązaniu technicznym respondenci dostrzegają potencjał dla jednostek i społeczeństwa: od łatwiejszego dostępu do mobilności (76 procent) i większej wygody (72 procent), do większego bezpieczeństwa (59 procent). Ponad połowa respondentów chciałaby przetestować autonomiczną jazdę samochodem. Z drugiej strony istnieją również wyraźne obawy, przede wszystkim obawa przed utratą kontroli nad pojazdem (70 procent) i nieuniknione ryzyko związane z utratą wartości rezydualnej (66 procent). 41 procent respondentów jest nieufnych co do technologii, a około jedna trzecia (38 procent) jest zaniepokojona jej wprowadzaniem. Największa skłonność do przekazywania systemowi kontroli nad pojazdem dotyczy sytuacji autonomicznego parkowania i korków na autostradach. Poziom wiedzy na temat jazdy autonomicznej wydaje się być niski: tylko osiem procent twierdzi, że jest w stanie powiedzieć coś na ten temat.   Euforia wśród mieszkańców Chin, ludzi młodych i osób dobrze zarabiających   Human readiness index- wskaźnik gotowości człowieka (HRI), daje wgląd w to, w jaki sposób stosunek badanych do autonomicznego prowadzenia pojazdu odnosi się do socjodemografii. Wyniki pokazują, że im młodsi są respondenci i im wyższy jest ich poziom wykształcenia i dochodów, tym bardziej pozytywny jest ich stosunek do autonomicznej jazdy. Widoczne są również różnice pomiędzy krajami, w których badania przeprowadzono. Chińczycy (HRI +5,1) są euforyczni, ponadprzeciętnie pozytywnie do autonomicznej jazdy nastawieni są też Koreańczycy z Korei Południowej (HRI +1,2). W Europie liderem w tej dziedzinie są Hiszpanie i Włosi (w obu przypadkach HRI +0,7). Niemcy i Francuzi są stosunkowo ostrożni (oba HRI -0,7), podobnie jak Amerykanie, Japończycy i Brytyjczycy (wszystkie HRI -0,9). HRI, posługując się skalą od -10 do +10, łączy w sobie dane dotyczące wiedzy na ten temat, zainteresowania, emocji i gotowości do używania samochodów autonomicznych.   Podejście do jazdy autonomicznej związane jest ze stylem życia   Badając podejścia wobec autonomicznej jazdy w kontekście życia ludzi, typologia użytkownika wskazuje, że istnieją tu znaczące różnice. Na podstawie analizy określono pięć typów użytkowników. „Podejrzliwy kierowca" lubi trzymać się tego, co już istnieje i korzystałby z autonomicznej jazdy tylko wtedy, gdyby została w pełni umocowana prawnie i zwyczajowo. Również „niezbyt ufający co do kwestii bezpieczeństwa" mają w dużej mierze powściągliwe podejście do jazdy autonomicznej. Uważają, że samochody autonomiczne, zanim zostaną dopuszczone do ruchu drogowego, powinny być najpierw przez wiele lat testowane. „Współ-kierowcy o otwartym umyśle" dostrzegają korzyści płynące z techniki i pragną, by biznes, nauka i rozwiązania polityczne stały się na tyle skuteczne, by bezpiecznie wprowadzić autonomiczne auta na drogi. „Trendsetterzy o wysokim statusie życia" są do samochodów autonomicznych nastawieni entuzjastycznie, ponieważ w ten sposób mogą zademonstrować swój postępowy styl życia. „Pasażer zaawansowany techniczne" ufa technologii i chce, aby została ona wprowadzona na całym świecie.   „Zautomatyzowana i autonomiczna jazda ma ogromny potencjał by gruntownie udoskonalić naszą mobilność” – mówi Thomas Müller, szef Działu Zautomatyzowanej Jazdy w Audi. „Na drodze ku temu celowi, obok rozwoju technicznego, decydujące znaczenie ma przekonanie ludzi. Badanie to daje nam zróżnicowane spojrzenie na to, jakie są poglądy ludzi w odniesieniu do autonomicznej jazdy i jak możemy ustalić w społeczeństwie odpowiednie oczekiwania wobec nowych technologii".   Więcej informacji na temat badania “The Pulse of Autonomous Driving” można znaleźć pod adresem internetowym: www.audi.com/pulse-of-autonomous-driving.    Zdjęcia i dodatkowe informacje na: www.audi.press-bank.pl.