Czerwiec 3, 2020

Zmiany klimatu: 9 faktów

Wszyscy mówią o zmianach klimatu, ale jak bardzo są one gwałtowne i jakie niosą skutki? Przedstawiamy dziewięć ważnych faktów oraz działania podejmowane przez Grupę Volkswagen w celu ograniczenia globalnego wzrostu temperatury.

Jezioro Kvitåvatn w Norwegii: w tym kraju energię elektryczną pozyskuje się głównie z elektrowni wodnych   Zmiany klimatyczne znalazły się w centrum debaty politycznej. 21 września w Nowym Jorku rozpoczął się Climate Action Summit Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zmiany klimatu to zjawisko złożone, pełne sprzeczności i budzące wiele kontrowersji. Na ile gwałtowne są te zmiany, jakie niosą ze sobą skutki i jakie są ich przyczyny?   Zebraliśmy 9 najważniejszych faktów na ten temat. Przedstawiamy też działania jakie podejmuje Volkswagen na rzecz zrównoważonego rozwoju.   1. Jeśli nic się nie zmieni: światowa emisja dwutlenku węgla będzie rosła jak dotychczas. W takim wypadku – co wynika z obliczeń – temperatura na Ziemi wzrośnie do 2100 roku o około 4 stopnie Celsjusza. Źródło:https://www.de-ipcc.de/256.php Jeśli nic się zmieni, w przyszłości będzie bardzo gorąco   2. Rekord ciepła: czerwiec 2019 roku był na świecie najcieplejszym miesiącem odkąd w 1880 roku zaczęto mierzyć temperaturę. W Europie temperatura w czerwcu była o ponad dwa stopnie wyższa od przeciętnej. Źródło: https://climate.copernicus.eu/ 3. Coraz szybszy wzrost: od 1950 roku średnia globalna temperatura na Ziemi wzrosła o 1,32 stopnia Celsjusza. Od 1850 roku – o 1,53 stopnia. Źródło: https://www.de-ipcc.de/256.php   Globalne ocieplenie da się zmierzyć; wzrasta niebezpieczeństwo susz i fal upałów   4. To już pewne: 97 procent naukowców uważa, że zmiany klimatu są powodowane przez człowieka. Źródło: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024 5. Niebezpieczeństwo dla regionów przybrzeżnych i wysp: w ciągu 20 lat poziom mórz i oceanów zwiększył się o prawie 10 cm. I rośnie coraz szybciej – dzisiaj poziom morza rośnie o 3,3 mm rocznie. Źródło: https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/   Więcej morza: poziom wody podnosi się z powodu topnienia lodu na biegunach   6. Do 2100 roku poziom oceanów może okazać się wyższy o 2,40 m. Źródło: https://www.pnas.org/content/116/23/11195 7. Nie tylko dwutlenek węgla: metan i podtlenek azotu z rolnictwa, a także czynniki chłodnicze FKW przyczyniają się do powstania efektu cieplarnianego bardziej niż taka sama ilość dwutlenku węgla.   Wpływ na efekt cieplarniany, nie tylko CO2 ma znacznie   8. Hodowla bydła i nawozy: rolnictwo i gospodarka leśna są źródłem 23 procent gazów cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka. Źródło: https://www.de-ipcc.de/254.php 9. Elektromobilność: im dłużej wykorzystuje się samochód elektryczny, tym lepszy jest średni europejski bilans CO2 w przeliczeniu na kilometr. Po dłuższym okresie użytkowania auto elektryczne jest bardziej przyjazne dla klimatu   Co robi Grupa Volkswagen?   W dziedzinie ograniczenia emisji CO2 Volkswagen koncentruje się na dwóch zagadnieniach. Po pierwsze działa na rzecz upowszechnienia samochodów z napędem elektrycznym. Wraz z rozpoczęciem sprzedaży aut z rodziny ID. Grupa Volkswagen, jako pierwszy producent, zaoferuje na dużą skalę w pełni elektryczne modele kompaktowe, małe samochody oraz auta wyższych klas. Po drugie, Volkswagen udoskonala silniki benzynowe oraz Diesla. Poza tym w Wolfsburgu, Ingolstadt i w Stuttgarcie trwają prace nad wieloma modelami hybrydowymi.   W szczegółach:   Do 2023 roku koncern Volkswagen zainwestuje w elektromobilność 30 miliardów euro i do 2028 roku wprowadzi na rynek 70 nowych samochodów z napędem elektrycznym – wśród nich wiele skonstruowanych w oparciu o modułową platformę MEB opracowaną specjalnie do produkcji tego typu aut.Koncern realizuje zgodnie z planem ambitny cel jakim jest ograniczenie średniej emisji dwutlenku węgla przez flotę aut średnio do 95 gram na kilometr do 2020/21. Rejestrowane po raz pierwszy nowe samochody koncernu Volkswagen zużywają dzisiaj o 25 procent mniej paliwa niż zużywały nowe auta w 2007 roku. Według oficjalnych danych Federalnego Urzędu Drogowego wśród rejestrowanych po raz pierwszy w Niemczech nowych samochodów elektrycznych najwięcej było tych wyprodukowanych przez koncern Volkswagen. W 2018 roku zarejestrowano 6.799 nowych w pełni elektrycznych samochodów koncernu. W całych Niemczech na drogi wyjechały ogółem 36.062 takie auta. Oznacza to, że udział koncernu Volkswagen w rynku samochodów elektrycznych już dzisiaj wynosi 18,9 procent. W ciągu ostatnich 15 lat koncern Volkswagen zmniejszył ilość szkodliwych substancji emitowanych przez silniki Diesla o 84 procent, a przez jednostki benzynowe o 60 procent. Bilans emisji CO2 w wypadku silników wysokoprężnych jest w porównaniu z innymi jednostkami spalinowymi o 15 procent korzystniejszy. Odpowiadające temu podobnej wielkości zmniejszenie zużycia paliwa w wypadku aut hybrydowych jest możliwe jedynie przy znacznie większych nakładach technicznych. Silniki Diesla (EA288 evo) najnowszej generacji stosowane przez koncern Volkswagen charakteryzują się jeszcze niższą emisją – zużywają o 10 procent mniej paliwa i emitują o tyle samo mniej dwutlenku węgla.   Jednak do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przyczyniają się nie tylko oszczędniejsze silniki i modele wyposażone w napęd elektryczny. Dla Volkswagena równie ważna jest ochrona zasobów już na etapie projektowania nowych aut oraz podczas ich produkcji. Służy temu np. nowe ekologiczne centrum obliczeniowe w Norwegii. Firma wykorzystuje ponadto materiały odnawialne. Celem tych działań jest zmniejszenie emisji CO2 w całym cyklu „życia” samochodu.   Volkswagen oferuje pierwszy na świecie elektryczny samochód, który jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla – model ID.3. Zarówno podczas produkcji akumulatorów, jak i samego auta wykorzystuje się wyłącznie prąd ze źródeł odnawialnych. Emisję CO2, której nie da się uniknąć Volkswagen rekompensuje zaangażowaniem w projekty na rzecz ochrony klimatu. W fazie eksploatacji jedynie od użytkownika zależy, czy do zasilania akumulatora swojego Volkswagena ID.3 również będzie wykorzystywał „zielony” prąd – odpowiednią ofertę w tym zakresie Volkswagen przygotował za pośrednictwem należącej do niego firmy Elli („Electric Life”). Wraz z wprowadzeniem modelu ID.3 do sprzedaży Volkswagen zaoferuje odpowiednią ładowarkę – dzięki ID. Charger użytkownicy będą mogli szybko i wygodnie ładować swoje elektryczne auto w domu.